Η δια βίου μάθηση είναι βασικός παράγοντας για την επαγγελματική επιτυχία. Συχνά όμως οι εκπαίδευση που λαμβάνουμε απέχει από αυτό που ζητούν οι εργοδότες και για αυτό τον λόγο, στο έργο Soufflearning οι εκπαιδευτές είναι αυτοί που έρχονται σε σας. Η μεθοδολογία Soufflearning είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση στην επαγγελματική κατάρτιση και ειδικά για ΜΜΕ διότι είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του προσωπικού.

Soufflearning – μία καινοτόμος μέθοδος διδασκαλίας και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ

  • προσφέρεις δυνατότητες βελτίωσης της οργάνωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
  • αποτελεί μια άμεση απάντηση στις ανάγκες κατάρτισης μιας εταιρείας και στις ιδιαίτερες ανάγκες του προσωπικού
  • προσφέρει εκπαιδευτικές ενότητες με μικρότερο κόστος και λιγότερο χρόνο προετοιμασίας στον χώρο εργασίας
  • προσαρμόζεται στις καθημερινές ροές εργασίας και ενσωματώνεται στην καθημερινότητα
  • παρέχει ερεθίσματα και εργαλεία που εφαρμόζονται γρήγορα για άμεσα οφέλη της κατάρτισης
  • είναι μια ευχάριστη, συνεχή διαδικασία μάθησης με άμεση υποστήριξη από τον εκπαιδευτή

Έχετε επιχείρηση και χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο Soufflearning; Είστε εκπαιδευτής που θα ήθελα να προσθέσει αυτή τη καινοτόμο μέθοδο κατάρτισης στις υπηρεσίες σας; Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ.