Информация за сайта

Координатор на проекта:
Бонски научен център
Mr Norbert Steinhaus and Ms Carola Lehmann
Reuterstr. 157
53113 Бон
Германия
тел: +49.228.201610
факс: +49.228.2016111
email: norbert.steinhaus [at] wilabonn.de
web: www.wilabonn.de
Главен изпълнителен директор/ Изпълнителен директор: Brigitte Peter, Dr. Anke Valentin
Регистрационен съд: Amtsgericht Bonn / VR 5026
USt-Id-Nr.: DE177825521

Отговорен за уеб дизайн, оформление и програмиране:
netz NRW – Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften e. V.
Biegerstr. 22
51063 Köln
Германия
тел: +49.221.9130284
факс: +49.221.9130286
email: soufflearning-ldv [at] netz-nrw.de
web: www.netz-nrw.de
Главен изпълнителен директор/ Изпълнителен директор:
Yvonne Johannsen, Svenja Noltemeyer, Hans-Gerd Nottenbohm, Jürgen Robertz
Регистрационен съд: Amtsgericht Dortmund / VR 7460
USt-Id-Nr.: DE171405301

Отговорност

Информацията, представена на този сайт е подготвена от организациите-партньори, като са взети предвид насоките в рамките на програма “Леонардо да Винчи” – дейност “Трансфер на иновации”, програма “Учене през целия живот”, 2007-2013.

Ние правим всичко по силите ни, за да избегнем грешки, но реално пълната липса на грешки е невъзможна. Моля, искаме да знаете, че ние не поемаме никаква отговорност за вашите решения, въз основа на информацията, предоставена на този сайт. Исковете за щети, в резултат на използването на предоставената информация или линкове, включително всякакъв вид друга информация, която е непълна или неточна, ще бъдат отхвърлени.

Информацията, предоставена на този сайт е публична и достъпна за възможно най-широка аудитория за по-нататъшно професионално обучение в малките и средните предприятия; тя може да се използва повторно в съответствие с правата, произтичащи от авторските права и правата на интелектуална собственост.

Проектът Soufflearning е финансиран с подкрепата на Европейската комисия, Генерална дирекция за образование и култура, обл. DE/13/LLP-LdV/TOI/147 674 . Тази онлайн публикация е предоставена организациите-бенефициенти и отразява единствено възгледите на авторите. Комисията не може да бъде държана отговорна за всяка употреба, която може да бъде извлечена от съдържащата се информация, както и по отношение на нейната точност и авторско право.

Авторските права на

Снимките на заглавната страница, създадени от Christoph Seelbach (авторски права), правата на ползване от Netz NRW ЕГ

Дизайн на сайта: Twenty Ten от екипа WordPress;

дизайн при влизане в страница от Hans Joachim Kubowitz www.ouinfo.de