Методът Soufflearning

Soufflearning е обучително понятие, което е специално разработено за приложение към работните процеси. По време на изпълнението на Soufflearning обучителите идват в предприятието или организацията.

5 принципи на Soufflearning:
Graphic which shows the 5 principles this method for vocational training is based on

1. Вътрешно обучение

Soufflearning се осъществява в самото предприятие, персоналът не се изпраща на външни семинари. В малките предприятия не е хубаво служителите да отсъстват поради професионалните си задължения. Нещо повече, вътрешното обучение може да бъде по-добре съобразено с действителните нужди на служителите и често получава по-голямо признание и значение в сравнение с външните обучения.

2 Реални работни ситуации

Служителите се обучават по време на работа, докато същевременно вършат тяхната „ежедневна работа“. Обучителят ги придружава и наблюдава на работното им място и след това им предоставя индивидуална обратна връзка. Обучителят разглежда ситуации по време на тяхната работа, например как са се справяли с различните клиенти, с трудна ситуация, как са си сътрудничили един друг в екип.

3 Индивидуално обучение

Soufflearning винаги се адаптира към специфичната индивидуална ситуация и развитие (напредък) на отделния служител. Служителите получават индивидуална обратна връзка след като приключи процеса на наблюдение от придружителя. Всеки участник разбира какви са неговите/ нейни индивидуални умения и сфери, които трябва да оптимизира. Обучителят дава предложения на служителя относно това как да действа, а служителят решава върху кои аспекти желае да съсредоточи неговите/ нейни усилия през следващите дни. Спрямо различните нужди на служителите, следват допълнителни лични разговори и придружавания.

4 Мотивиращ ефект

Soufflearning има мотивиращ ефект върху служителите, тъй като обучителят вярва в способностите на участниците и в това, че те искат да подобрят техните лични умения. Той взема под внимание техния индивидуален начин на живот и житейска ситуация. Ето защо служителите се чувстват по-разбрани и подкрепяни. Следователно те чувстват по-лесен процеса на учене, след като той оказва толкова положителен ефект върху работния процес.

5 Устойчиво въздействие

Балансът между последователността от придружаванията и самостоятелния процес на учене помага на служителите да развият техните индивидуални умения стъпка по стъпка. Прилагайки техните знания всеки ден в различни работни ситуации, те лесно запазват и затвърдяват наученото. По този начин може да се постигне висока степен на трансфер на знания и дълготрайно въздействие.

Soufflearning се различава от класическите форми на професионално обучение, които често се осъществяват извън самото предприятие и които често включват по-обща информация, а не директно удовлетворяване на конкретните нужди на предприятието. Следователно методът Soufflearning е от голям интерес както за различните предприятия, така и за самите обучители.

Вие сте част от някакво предприятие и се интересувате от Soufflearning за обучение на вашите служители? Вие сте обучител в сферата на професионалното обучение, който желае да включи Soufflearning към услугите, които предоставя? Кликнете върху линковете по-долу, за да намерите информацията, която да отговаря на вашите нужди.

Ако имате въпроси относно Soufflearning, моля не се колебайте да се свържете с нас. Можете да намерите информация за контакт в горната дясна част на тази страница. Така че разгледайте нашите Често задавани въпроси (FAQ).