Ученето през целия живот е ключов фактор за професионалния успех. Но често обученията буквално се осъществяват твърде далеч от всекидневния бизнес. Следователно при Soufflearning обучителите и коучерите идват при вас. Soufflearning е ефективна концепция, която се отнася до професионалното обучение в МСП, като то е адаптирано към потребностите на персонала.

Soufflearning – иновативно учене и обучение за МСП, което:

  • има голям потенциал да подобри изпълнението на организацията и развитието на човешките ресурси
  • представлява пряк отговор на изискванията за обучение на дадена организация и индивидуалните нужди на персонала
  • предлага спестяване на време и разходи, благодарение на това, че обучението се провежда на работното място
  • може да бъде по гъвкав начин, адаптиран към задачите от ежедневния бизнес, вградени в работния процес
  • предоставя инструменти, които могат да се прилагат директно за незабавни ползи (резултати) от обучението
  • представлява един приятен, непрекъснат процес на учене с навременна подкрепа

Вие имате предприятие и се нуждаете от повече информация за Soufflearning? Вие сте обучител, който желае да включи този иновативен метод към услугите, които предоставя? Тогава вие можете да научите повече за него тук.