Обучителен семинар за обучители София, България

На 9 и 10 май 2014 г. се състоя цикъл от встъпителни семинари за методологията Soufflearning в обучителен център “Venus” в София, България. Те бяха организирани от нашия български партньор – Българска Агенция за развитие. Освен обучителите Traute Winzker и Kristin Аuer, в семинарите се включиха четирима участници.

След топло посрещане и кратко представяне, обучителите бяха помолени да разкажат за областта на компетенциите си и да изразят очакванията, които имат по отношение на семинара. Участниците трябваше да определят две основни обучителни умения, върху които желаят да се съсредоточат:

  • меки умения
  • умения за работа в екип
  • комуникативни умения

След това обучителите въведоха участниците в методологията на Soufflearning. По-късно те бяха разделени в двойки, за да работят за идентифициране на належащи обучителни потребности, които се наблюдават в малките и средни предприятия в България.

Това беше последвано от въвеждане в процедурата на Soufflearning обучението. След това участниците продължиха със съставянето на план за хипотетично обучение, което включваше изчисляване на необходимото време за провеждане на такова обучение.

Следобед, обучителите участваха в ролеви игри, които потенциално биха могли да възникнат по време на обучението, за да получат по-добро усещане за това, какво представлява Soufflearning. След това имаха практическа работа, свързана с първоначалния разговор и предоставянето на обратна връзка – част от придружителните, обучителни сесии.

At last participants developed plans for the closing workshop of a Soufflearning training and engaged in an open discussion about what they learned, offered feedback and provided helpful insights.

Накрая, обучителите разработиха план за заключителен семинар на обучението Soufflearning и участваха в отворена дискусия за това, какво им е било полезно по време на проведения семинар, дадоха обратна връзка и изразиха полезни впечатления.

В случай че проявявате интерес към метода Soufflearning и провеждането на обучителни семинари във Вашата страна, може да се свържете с нас чрез секцията „Контакти” вдясно или чрез нашата партньорска страница.

Dieser Beitrag wurde unter Veranstaltungen veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.