Услуга

Soufflearning 2013-2015

Soufflearning Newsletter 2/2015

Документи

Newsletter 2 – Българската версия {filelink=86}

Newsletter 2 – English version {filelink=84}

Newsletter 2 – Deutsche Version {filelink=83}

Newsletter 2 – Versión española {filelink=85}

Newsletter 2 – ελληνική έκδοση {filelink=87}

Soufflearning Newsletter 1/2014

Документи

Newsletter 1 – Българската версия {filelink=78}

Newsletter 1 – English version {filelink=75}

Newsletter 1 – Deutsche Version {filelink=74}

Newsletter 1 – Versión española {filelink=76}

Newsletter 1 – ελληνική έκδοση {filelink=77}

1. Първа среща на партньорите 24./25.10. 2013, Бон

Документи
WP 1 Presentation – Bonn Science Shop (Project overview) {filelink=70}

WP 1 Presentation – Bonn Science Shop (Soufflearning method overview) {filelink=67}

WP 2 Presentation – Bulgarian Development Agency {filelink=64}

WP 3 Presentation – VET Centre IRIS {filelink=73}

WP 4 Presentation – netz NRW (Earlier projects) {filelink=66}

WP 4 Presentation – netz NRW (SFL 2013) {filelink=69}

WP 5 Presentation – Camara Badajoz {filelink=65}

Soufflearning Work Packages {filelink=71}

Kick off minutes {filelink=68}

Final dissemination workshop SFL 2012 {filelink=72}

Soufflearning 2010-2012

2. Първа среща на партньорите 22./23.9. 2011, Bonn

Документи
SFL-2nd-SCM-2011-Sep22-23_agenda_by.Norbert-Wila2011-08-30 {filelink=29}

SFL-2nd-SCM-2011-Sep22-23_minutes_by.Norbert-Wila2011-09-27 {filelink=30}

SFL-2nd-SCM-2011-Sep22-23_presentation_WP2_by.Bertrand-GIP-FAR {filelink=36}

SFL-2nd-SCM-2011-Sep22-23_presentation_WP3_by.Kristin-Wila {filelink=38}

SFL-2nd-SCM-2011-Sep22-23_presentation_WP4_by.Thomas-netzNRW {filelink=31}

Sample-it-SFL_InterimReport_Pre-Test-Activities[DOCX]_by.Katia-EuroformRFS {filelink=32}

Sampleform_Funding_Possibilities_for_SMEs_to_participate_in_Soufflearnings[DOC] {filelink=33}

monitoring-seminar-LDV-TOI-projects_2011.06.08_by.NA-BiBB {filelink=34}

interimreport-seminar-LDV-TOI-projects_2011.06.08_by.NA-BiBB {filelink=35}

1. Първа среща на партньорите 13./14.12. 2010, Bonn

Документи
SFL-KickOff-2010-Dec13-14_agenda_by.Norbert-Wila2010-12-09upd {filelink=3}

SFL-KickOff-2010-Dec13-14_minutes_by.Norbert-Wila2010-12-20 {filelink=4}

SFL-KickOff-2010-Dec13-14_project-overview_by.Norbert-Wila2010-12-13 {filelink=5}

SFL-KickOff-2010-Dec13-14_admin-issues_by.Norbert-Wila2010-12-13 {filelink=6}

SFL-KickOff-2010-Dec13-14_presentation-BonnScienceShop2010-12-13 {filelink=7}

SFL-KickOff-2010-Dec13-14_presentation_by.Bertrand-GIP-FAR2010-12-13 {filelink=8}

SFL-KickOff-2010-Dec13-14_presentations_by.Giampiero-EUROFORM2010-12-13 {filelink=9}

SFL-KickOff-2010-Dec13-14_presentations_by.Thomas-netzNRW2010-12-16 {filelink=10}

SFL-KickOff-2010-Dec13-14_WP3-training_by.Margret-Kristin-Wila2010-12-13 {filelink=11}

SFL-KickOff-2010-Dec13-14_How-Soufflearning-works_by.Tara2010-12-13 {filelink=12}

SFL-KickOff-2010-Dec13-14_SFL-abstract-EN_by.Thomas-netzNRW2010-12-13 {filelink=13}

SFL-KickOff-2010-Dec13-14_SFL-Zusammenfassung_by.netzNRW2010-12-13 {filelink=14}

SFL-KickOff-2010-Dec13-14_Soufflearning-overview_by.Norbert-Wila2008 {filelink=15}

SFL-KickOff-2010-Dec13-14_pics_by.Martin-Alvit2010-12-14 {filelink=16}

SFL-KickOff-2010-Dec13-14_pics_by.Thomas-netzNRW2010-12-16 {filelink=17}

Бюлетин

Изтеглете версията за отпечатване на бюлетините от предишния проект тук::
{filelink=22}
{filelink=41}

Видео материал

Formation Soufflearning en entreprise en France (френски)
Заключителна конференция на 29.06.2012 в Кьолн, Германия (Изтегли)
Soufflearning в Чешката република (от Alvit SRO )

Инструменти

Преглед върху възможностите за финансиране на Soufflearning {filelink=56}
Речник на Soufflearning EN-ES-DE-IT-FR {filelink=79}
Речник на Soufflearning (английски – немски – френски – италиански – чешки) {filelink=57}

Оценка

Окончателен доклад на проект Soufflearning (2010 – 2012) {filelink=58}

Ръководство за обучителя SFL

Регистрираните участници в семинарите за обучение на обучители Soufflearning е необходимо първо да прочетат обучителното ръководство. В момента ръководството е достъпно за теглене само чрез регистрация с парола.

Документи

българска версия {filelink=81}

English version {filelink=18}

Deutsche Version {filelink=39}

Versione italiana {filelink=19}

Version française {filelink=20}

česká verze {filelink=27}

Ελληνική έκδοση {filelink=80}

Versión española {filelink=82}

Списък с линкове

За нашия списък с линкове моля, кликнете тук.