Χρήσιμες ημερομηνίες και δράσεις

Παρακαλώ επιλέξτε τι σας ενδιαφέρει: Εργαστήριασυνέδριαφωτογραφίες

Soufflearning εργαστήρια

Εισαγωγικά εργαστήρια

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε εταιρίες επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτές. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για το πότε και πού διοργανώνονται εργαστήρια. Για να συμμετέχετε σε κάποιο εργαστήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο „επικοινωνία“.

Για περισσότερες ημερομηνίες, παρακαλώ ενημερωθείτε από τους εθνικούς εταίρους.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαστήρια

Στα εργαστήρια παρέχονται στους εκπαιδευτές οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απαιτούνται για να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος κατάρτισης Soufflearning στις ΜΜΕ. Οι εκπαιδευτές μαθαίνουν τις βασικές αρχές της μεθόδου Soufflearning και βιώνουν ένα πρόγραμμα εργασίας της διαδικασίας Soufflearning.

Η μέθοδος αυτή διδάσκεται με βάση τα πρακτικά παραδείγματα όπως αυτά δημιουργήθηκαν από τους ίδιους τους εκπαιδευτές. Με βάση ένα σενάριο όπου περιγράφεται με σαφήνεια το αποτέλεσμα της κατάρτισης, οι εκπαιδευτές θα εργαστούν στη δημιουργία ενός κατάλληλου προγράμματος κατάρτισης και τον σχεδιασμό του πρώτου εργαστηρίου. Θα μάθουν πώς να δημιουργούν μια λίστα ελέγχου, και να συμμετέχουν σε προσομοιώσεις εκπαιδευτικών συνοδιών και συζητήσεων ανατροφοδότησης. Τέλος, οι εκπαιδευτές θα σχεδιάσουν και θα πραγματοποιήσουν ένα εργαστήριο ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.

Το εργαστήριο έχει οργανωθεί έτσι ώστε να αποτελεί μια διαδραστική εκπαίδευση, όπου οι συμμετέχοντες μοιράζονται γνώμες και γνώσεις ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν τον τρόπο χρήσης της μεθόδου κατάρτισης Soufflearning. Γίνεται χρήση διαφορετικών τρόπων διδασκαλίας όπως σύντομες διαλέξεις, συζητήσεις, ομαδικές εργασίες με συντονιστή, ανατροφοδότηση, παιχνίδια ρόλων. κα.

Soufflearning συνέδρια

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με συνέδρια και ημερίδες για τη μέθοδο Soufflearning. Αυτές οι συνεδρίες αφορούν επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τις νέες και καινοτόμες δράσεις κατάρτισης, επαγγελματίες εκπαιδευτές, οργανισμούς ΕΕΚ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της προηγμένης επαγγελματικής κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για εγγραφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο διοργανωτή.

Work-based learning workshop in Bonn, GermanyΜάθε περισσότερα

Προηγούμενες εκδηλώσεις

Ολοκληρωμένες: Γερμανικό συνέδριο λήξης του έργου 29.06.12, Κολωνία

Τεκμηρίωση: 3. συνέδριο με εταίρους του έργου, 06/07.09.2012, Βόννη

Τεκμηρίωση: 2. συνέδριο με εταίρους του έργου, 22/23.09.2011, Bonn

Τεκμηρίωση: 1. συνέδριο με εταίρους του έργου, 13/14.09.2010, Bonn

Φωτογραφίες

Εδώ θα βρείτε φωτογραφίες από τις διάφορες εκδηλώσεις

German final conference 2012