Informace o stránkách

Koordinátor projektu:

Bonn Science Shop
Mr Norbert Steinhaus and Ms Carola Lehmann
Reuterstr. 157
53113 Bonn
Germany
tel: +49.228.201610
fax: +49.228.2016111
email: norbert.steinhaus [at] wilabonn.de
web: www.wilabonn.de
CEOs/Managing Directors: Brigitte Peter, Dr. Anke Valentin
Court of Registry: Amtsgericht Bonn / VR 5026
USt-Id-Nr.: DE177825521

Zodpov?dnost za koncept webových stránek, návrhy a programování:
netz NRW – Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften e. V.
Biegerstr. 22
51063 Köln
Deutschland
tel: +49.221.9130284
fax: +49.221.9130286
email: soufflearning-ldv [at] netz-nrw.de
web: www.netz-nrw.de
CEOs/Managing Directors: Yvonne Johannsen, Svenja Noltemeyer, Hans-Gerd Nottenbohm, Jürgen Robertz
Court of Registry: Amtsgericht Dortmund / VR 7460
USt-Id-Nr.: DE171405301

Odpov?dnost

Informace uve?ejn?né na t?chto webových stránkách jsou p?ipravené organizacemi, které jsou uvedené jako partne?i a tito berou na v?domí sm?rnice projektu Leonardo da Vinci Transfer of Innovation v rámci Lifelong Learning Programme 2007-2013.

D?láme vše, co je v našich silách, abychom se vyhnuli omyl?m, ale nem?žeme zaru?it úplnou absenci chyb. Nemáme žádnou zodpov?dnost za rozhodnutí, která jsou založená na informacích z t?chto stránek. Škody zp?sobené použitím uvedených informací nebo odkaz?, v?etn? jakýchkoli informací, které jsou neúplné nebo nesprávné, budou zamítnuty.

Informace uvedené na této webové stránce jsou ve?ejné a jsou k dispozici nejširší ve?ejnosti v?etn? odborného vzd?lávání v malých a st?edních podnicích. Informace mohou být znovu používány v souladu s právy vyplývajícími z autorského práva a práv duševního vlastnictví.

Projekt Soufflearning byl financován s podporou Evropské komise, G? pro vzd?lávání a kulturu, ev. DE/13/LLP-LdV/TOI/147 674. Tato online publikace je poskytnuta p?ispívajícími organizacemi a vyjad?uje pouze názory autor?. Komise nenese odpov?dnost za jakékoli užití informací použitých zde, pokud jde o jejich p?esnost a autorská práva.

Copyright

Fotografie v záhlaví vytvo?il Christoph Seelbach (autorská vlastnická práva), práva na užívání prost?ednictvím netz NRW e.V.

Design stránek: Twenty Ten by the WordPress Team;
Design a styl navád?ní na úvodní stránce Hans Joachim Kubowitz www.ouinfo.de