Дати & събития

Моля, изберете това, което ви интересува: семинари конференции фотогалерии

Семинари Soufflearning

Встъпителни семинари

Семинарите са насочени към организации за професионално обучение и обучители (на свободна практика). Тук ние предлагаме информация за това, кога и къде ще се проведат семинарите. За да посетите даден семинар, моля, използвайте съответния линк за „контакт“.

За повече информация относно датите, моля, свържете се с нашите партньори на национално ниво.
Повече информация за семинарите

Семинарите предоставят на обучителите теоретични и практически знания, необходими за използването на метода на обучение Soufflearning в МСП. Обучителят ще се запозне с основните принципи на метода и ще участва в процеса на Soufflearning, такъв какъвто обикновено се осъществява.

Методът се преподава въз основа на практически примери, предимно разработени от самите обучители, които посещават семинарите. Въз основа на очертаната първоначална ситуация, с ясно определени резултати от обучението, обучителите ще разработят подходящ обучителен план и мотивиращ първи работен семинар. Те ще се научат как да създават списък за проверка и ролеви игри, обучителни сесии, включително и как се провеждат разговори за предоставяне на обратна връзка. Накрая обучителите ще планират и извършат заключителния семинар.

Семинарът се структурира като интерактивно обучение, където участниците споделят техните знания, умения и техники, докато се учат на обучителния метод Soufflearning. Използват се различни начини за даване на инструкции, такива като кратки лекции, дискусии, работа по двойки, групова работа, кръгове за даване на обратна връзка и ролеви игри.

Конференции Soufflearning

Тук ние предлагаме информация за конференции и срещи, посветени на темата Soufflearning. Тези конференции са насочени към предприятия, заинтересовани от нови и иновативни мерки за обучение, професионални инструктори, организации на професионално образование и обучение и други заинтересовани страни в областта на повишаването на професионалната квалификация.

За да се регистрирате или да придобият допълнителна информация, моля свържете се с съответния организатор.

Work-based learning workshop in Bonn, Germanyнаучи повече

Приключили събития

Ретроспекция: Заключителната конференция в Кьолн, Германия на 29.06.12

Документация 3: конференция на партньорите по проекта на 06./07.09.2012 в Бон

Документация 2: конференция на партньорите по проекта на 22./23.09.2011 в Бон

Документация 1: конференция на партньорите по проекта на 13./14.09.2010 в Бон

Тук можете да намерите галериите със снимки от различни събития.
German final conference 2012