Бонски научен център

Logo of the Bonn Science shop
Mr Norbert Steinhaus
(Bonn Science Shop, Project Management International Networks)
Mrs Kristin Auer
(Education center of the Bonn Science Shop)
Mrs Traute Winzker
Reuterstr. 157
53113 Бон
Германия

Тел: +49 228/2016122 (Norbert)
Тел: +49 228/2016142 (Kristin)
www.wilabonn.de

Бонски научен център

Oрганизация с нестопанска цел, oснованa през 1984 г. Wissenschaftsladen Бон поставя специален акцент върху темите, свързани с гражданското общество и устойчивостта, околната среда, здравето и пазара на труда. Тя участва активно в различни мрежи на национално или международно равнище, като например международната научна мрежа „Living Knowledge“. В Бонския научен център
има персонал от 30 души, като 15 от тях работят по изследователски и проектни дейности. Всички служители активно участват в различни мрежи на национално или международно ниво.

Повече от 15 години Бонският научен център
насочва своите усилия към пазара на труда и има добри наблюдения върху него, и по-специално върху немския „пазар“ за образование, квалификация и работни сфери (стандартизирани процедури за оценка на нуждите и дефицити). Предишният опит на организацията е натрупан в резултат на няколко проекта с различни нива на финансиране и сътрудничество. С наличието на изградени добри контакти с различни университети, образователни институции и фирми, които също работят в световен мащаб, бе развита и идеята за обучение на персонала в МСП.

Soufflearning, иновативното допълнително обучение за малки предприятия, беше промотирано и сега вече е с доказана ефективност в бизнеса сред различни сектори. Когато това е уместно, Бонският научен център
си сътрудничи с други институции, организации, научни центрове или заинтересовани страни в Бон , както и в Германия, или на международно ниво, така че да се провеждат мултидисциплинарни изследвания, разпространение на резултатите и образование.“

Norbert Steinhaus, член на борда на Бонския научен център, както и координатор на проекта Soufflearning, активно участва в международни проекти за сътрудничество и в изграждането на мрежи (например наука и общество, участие в областта на науката и технологиите, обучение и менторство); той също така е редактор на няколко публикации. От края на 2007 той е и координатор на международната научна мрежа „Living Knowledge“, мрежата на международните научни центрове.

Kristin Auer е ръководител на Център за обучение към Бонския научен център и е отговорен за концепцията и методите на Soufflearning в рамките на проекта.

Traute Winzker, консултант по мениджмънт и услуги, работи като обучител на свободна практика за Бонския научен център в проекта Soufflearning. Благодарение на своя богат опит в Soufflearning, тя ще обучава и ще бъде коучер на обучителите, избрани от партньорските организации.“

Повече информация за проектите на Бонския научен център са предоставени на www.wilabonn.de и в специалната публикация “ 25 години Wissenschaftsladen Bonn“ (PDF версия на английски език).