Центърът за ПОО IRIS

Logo der IRIS Organisation
Mrs. Ourania Balestrinou
Mrs Sofia Tsiortou
Antipliarchou Vlahakou Str. 38-40
18545 Piraeus
Greece

Tel: +30 2104629300
Emails:
Rania: Sofia: www.iris.edu.gr

Център за професионално обучение IRIS

Центърът е създаден през 2009 г. и има три дъщерни дружества в Гърция, които предоставят сертифицирано професионалното обучение за възрастни. Центърът предоставя услуги и курсове за професионално обучение, като използва нови технологии, интегрирани в предоставянето на образование и същевременно насърчаване ученето през целия живот.

Центърът си сътрудничи с групата предприятия Apopsi,, споделяйки и обменяйки ноу-хау в сферата на професионалното обучение (проучване, проектиране на обучения, програма на учебните програми, предоставяне, различни методики на обучение и т.н.), но също така и в използването на технологични инструменти в образователната сфера (електронно обучение , м-учене или т.нар. мобилно учене/ обучение, игри и т.н.).

Центърът за ПОО IRIS ще бъде отговорен за структурата на WP3 на обучителната програма по проект Soufflearning. Получените резултати ще позволят на IRIS да подобри услугите, които предоставя на своите клиенти.

Г-жа Ourania Balestrinou ще бъде ръководител на проекта, тъй като има опит в сферата на социологията и в сектора на професионалното обучение за възрастни. Г-жа Balestrinou ще участва в различни срещи, както и ще координира задачите на центъра за професионално образование и обучение IRIS.

Г-жа София Tsiortou, изследовател в сферата на новите методики за обучение на възрастни, ще бъдат ангажирана основно в адаптирането на методиките спрямо конкретните нужди на целевата група в Гърция.“

Повече информация относно проектите могат да бъдат намерени на интернет страницата на центъра.