CIFP „Aguas Nuevas“

Logo von Aguas Nuevas
Jesús Cimas Navarro
Juan José González Cifuentes
Carretera de Aguas Nuevas, km.6,7
Aguas Nuevas
Албасете
Испания

www.cifpaguasnuevas.es

CIFP “ Aguas Nuevas“ – акроним, обозначаващ Centro Integrado de Formación Profesional, а в превод – Интегриран център за професионално обучение, който до 2009-2010 година е бил държавно училище за професионално обучение, предлагащи курсове и технически образователни степени в сферата на аеромеханиката/ авиониката, възобновяемите енергийни източници, дървесината, строителното дърводелство и селскостопанските дейности.

Въпреки че училището продължава да служи на тези цели, от 2010 г. насам CIFP „Aguas Nuevas“ функционира също и като интегриран център, което означава, че този център осигурява не само формално начално професионално обучение, но също така и продължаващо професионално обучение (за хора на пазара на труда), както и обучение за трудова заетост (за безработни). Ето защо целта на нашето училище е да интегрира трите подсистеми, от които се състои системата за професионално обучение в Испания. Друга важна промяна е, че нашето училище вече не зависи само от регионалното Министерство на образованието, но също така и от регионалното Министерство на заетостта.

Освен това след превръщането си в интегриран професионален център, той изпълнява и една друга важна функция: според наскоро приетия декрет за оценяване и валидиране на професионалните компетенции, интегрираните центрове за професионално обучение играят важна роля в процеса на признаване на квалификацията. По-конкретно именно в училищата като нашето ще се извършват задачите за кандидат – консултиране и оценка на резултатите от обучението.

И на последно място, поради гореспоменатите причини, обучителни центрове като CIFP “Aguas Nuevas” са насочени към намаляване на все още съществуващите различия между предприятията и държавните професионални училища в Испания. Крайната цел на CIFP “Aguas Nuevas” е да се превърне в основен доставчик на обучение за организациите, по-пряко свързани с нашите сектори и сфери на обучение.

Jesús Cimas е лицето, което отговаря за европейските програми на CIFP “Aguas Nuevas”. Той координира проектите за мобилност по програми “LLP Erasmus” и “Леонардо да Винчи”. Той също така насърчава и развива проектите за иновации за професионално обучение . Jesús Cimas е част от мениджърския екип на CIFP “Aguas Nuevas”и ще координира процеса на реализиране на Soufflearning в училищата и ще изпълни задачите по превода на документацията, свързана със Soufflearning.

Juan José González е директорът на CIFP Aguas Nuevas, а също и генерален директор на CEFAAL (EASA – сертифициран учебен център за аеромеханика и авиационна електроника). Сред разнообразните роли, които той изпълнява, той ръководи и отношенията на училището с различните организации и институциив рамките на Soufflearning; той ще координира изпълнението на методологията в МСП.

Mari Carmen Bravo е член на административен персонал на CIFP Aguas Nuevas от известно време и е изиграла важна роля в процеса на сертифициране в EASA. Тя е участвала в много от проектите на училището и има дълбоки познания относно специалния статут на нашия Център за професионално обучение. В рамките на Soufflearning, тя ще се занимава с въпросите по бюджета, както и ще сътрудничи за изпълнението на задачите за превод