Confederación Española Jóvenes Empresarios (CEAJE)

Logo der Confederación Española Jóvenes Empresarios
Mrs. Virginia Bombalier
Mrs. Alicia Rodrigo
Príncipe de Vergara, 74, 2º
28006 Мадрид
Испания

Тел. 91 435 09 05
Факс 91 575 45 64
www.ceaje.es

Испанската конфедерация на младите предприемачи CEAJE е основната асоциация на младите предприемачи в Испания, която има 18,500 членове на възраст под 41 години, и е насочени към подпомагане и подобряване на икономическото и социалното реализиране на предприемачеството на младите хора в Испания.

CEAJE стимулира предприемачески и мрежови дейности между младежта, насърчава сътрудничеството и обмена на най-добри практики сред своите 55 сдружения, разпространени из цяла Испания. Като такава, CEAJE подкрепя и създаването на фондацията на младите предприемачи, чиято цел е да насърчи и подпомогне младите предприемачи да засилят своята мисия, визия и принципи, както и тяхната предприемаческа нагласа, креативни и конкурентни умения чрез образование, иновации, работа в мрежа и насърчаване на човешките и технологичните отношения. Освен това CEAJE е част от латиноамериканската асоциация на младите предприемачи (FIJE), състоящ се от 40,000 членове. Тя също така е член на YES FOR EUROPE (на бълг. ДА ЗА ЕВРОПА) от 2000 г. насам, която представлява една от най-представителната младежка асоциация за предприемачи в Европа.

Част от нашите дейности: представителство на интересите, мненията и предизвикателствата за нашите членове пред испанските органи и организации, информиране на нашите членове за новини и събития по отношение на европейската и испанска политиката и законодателството, извършване на конкретни действия с цел подпомагане създаването и развитието на нов бизнес, насърчаване на европейски, национални и международни инициативи, свързани с конкретни интереси на наши членове, по-специално в областта на предприемачеството, както и основаването и обучение на започващи предприятия, които водят и координират международни проекти в полза на младите предприемачи от малки и средни предприятия. Ние водим постоянен диалог с националните органи на властта, други организации и инициативи, като например испанското правителство, бизнес асоциации, регионални и местни младежки институции, индустриално-търговски камари и т.н.

CEAJE разполага със собствен Международен отдел, който се занимава с различни международни инициативи и действа като мост, свързващ младите предприемачи и европейските програми, и който предоставя мрежови възможности на своите членове. CEAJE е участвала в следните международни програми: Програма за младежта (Youth programme), Международни търговски мисии, Yes – Young Economy Start-up, Сократ / Грундтвиг 2, Asia Invest, Еко иновации, Леонардо да Винчи, Еразъм за млади предприемачи.

CEAJE има няколко бизнес инкубатори (центрове) в различни региони в Испания. Тези бизнес центрове имат мисията (или функцията) да ускорят успешното развитие на бизнеса от началния момент през фазите на развитие и т.н. С помощта на тази програма бизнес инкубаторите предлагат на собствениците на бизнес или на тези, които обмислят започването на малък бизнес безплатни индивидуални консултации, източници за набиране на оборотни средства и дори офис площи.

Ръководителят на проекта Virginia Bombalier има опит в управлението на международни събития като семинари, работни срещи, опознавателни срещи лице в лице за МСП в Испания от различни сектори, както и за международните консултанти и организации. Тя ръководи процеса на изграждане на мрежа и валоризация на работния пакет, както и трансфера на Soufflearning на заинтересованите обучители и партньорски институции.

Alicia Rodrigo, изпълнител на техническата част по проектите, отговаря за международния отдел и координирането на различни проекти, като тя е поела и отговорността за организирането на първия семинар за представянето ан Soufflearning в Мадрид; тя направи избора участниците в проекта – сред различните местни малки и средни предприятия, тя координира обучителния график и подпомага изпълнението на обученията в малките и средни предприятия.

Повече подробности за проектите на CEAJE можете да намерите на www.ceaje.es, както и чрез нашия бюлетин и социалните медии.