netz NRW association

Logo des netz NRW e.V.
Cologne branch
Nick Schäferhoff
Thomas von der Fecht
Biegerstr. 22
51063 Кьолн
Германия
Тел: +49 221 8201545

www.netz-nrw.de

netz NRW – Федерация за малки и микро предприятия

Netz NRW e.V. е бизнес асоциация за малки и микро предприятия в сферата на бизнес-ориентираните услуги (вкл. професии на свободна практика), търговията, занаятите , а също и в сферата на различни социални, социално-културни и екологични проекти в Северен Рейн-Вестфалия, Германия. Дружествата netz NRW се идентифицират с ръководните принципи за кооперативна, насочена към околната среда и устойчива икономика, и се опитват да прилагат този принцип във всекидневния бизнес. netz NRW подкрепя тези усилия чрез многообразни видове консултации, проекти и продукти, които подпомагат както бизнес успеха, така и бъдещите перспективи на техните членове. netz NRW е основана през 1993 г., като понастоящем 300 предприятия и неправителствени организации са обединени като членове на netz NRW.

netz NRW – Специализирано образование с перспектива за бъдещето

Вече над десет години от основаването си, netz NRW успешно реализира различни проекти за квалификация, така че безработните хора да бъдат интегрирани. Тези проучвания, финансирани от ЕС, NRW, различните служби за заетост на местно ниво и участващите предприятия, винаги са били известни за практическата им ориентация и висока успеваемост. По молба, netz NRW развива нови концепции за напредналото професионално обучение и организира неговото изпълнение. По този начин фокусът е върху ръководителите на обучителите, както и върху служителите на малки предприятия, специално предназначени за техните специфични нужди и пуснати на пазара под марката „Netz – aKKademie“.

netz NRW – Насърчаване сътрудничеството между предприятията

Девизът „Заедно сме силни“ води до увеличена ефективност и конкурентоспособност на отделните фирми и проекти. Големият напредък по отношение на качеството, в резултат на икономическите взаимоотношения на сътрудничество, често е правилото, прилагано тук. Ето защо netz NRW инициира и и бива придружител на различни срещи за обмяна на опит и семинари в сферата на бизнеса. Те посяха семената за изграждането на контакти и сътрудничество между различните предприятия. netz NRW улеснява изграждането на мрежи!

netz NRW – Информационен брокер за малки предприятия

Интернет страницата www.netz-nrw.de включва всички членове и партньори с техните сайтове, контакти и новини. Тя също така служи като борса за продуктите и проектите на netz NRW. Освен това можете да намерите много дати за различни събития, файлове за изтегляне и списъци – различни публикации за малки и микро предприятия.

Благодарение на тези публикации netz NRW увеличава публичния и политически интерес към идеите за екологична и социално-ориентирана икономика чрез изграждането на сътрудничество между различните предприятия, администрацията, както и партньорство между служителите. И разбира се, служителите на netz NRW дават консултации (съвети) и ви информират лично, когато възникват въпроси за пазара на труда, по екологични теми, средства за развитие и създаване на собствен бизнес.