Partneři

Koordinace/Management/Zhotovitel:

Bonn Science Shop – International Co-operation (N?mecko, Severní Porýní – Vestfálsko)

Evaluace a valorizace:

ALVIT – Inovace a vzd?lávání s.r.o. (?eská republika, Moravskoslezský kraj)

Školení a výuka:

Bonn Science Shop – Training Centre (N?mecko, Severní Porýní – Vestfálsko)

Adaptace:

Groupement d’Interet Public – Formation de l’Academie de Rennes /

GIP-FAR (Francie, Breta?)

Transfer:

Euroform RFS (Itálie, Kalábrie)

Science und Technology Transfer WTT Zittau (N?mecko, Sasko)

Ší?ení a vytvá?ení sítí:

netz NRW e.V. (N?mecko, Severní Porýní – Vestfálsko)