Seznam odkazů

Seznam odkazů

  • ‚Teacher as consultant‘
   pomoc určit malým a středním podnikům školení dle jejich potřeb

   (AMU-Center DK, 1999-2001); Leonardo da Vinci Series Good practices 07 –
   „Building skills and qualifications among SME employees“ [2003] ISBN 92-894-2178-9; PDF p.7

  • Charles Jennings Duntroon

   On embedding learning in the workplace

   Dokumenty, články a rozhovory

   Learning on the Job – článek v časopise Global Focus Evropského fondu pro rozvoj managementu (European Foundation for Management Development, EFMD). Svazek 4, číslo 1, 2010

  • Theoretische Überlegungen zum Lernen in der Arbeit

   In: Andreas Diettrich, Matthias Kohl

   Qualifizierung von IT-Fachkräften zwischen arbeitsprozessorientiertem Lernen und formalisierter Weiterbildung

   Eine empirische Untersuchung und Bewertung der Qualifizierungspraxis auf Ebene der operativen und strategischen Professionals; Wissenschaftliche Diskussionspapiere Heft-Nr. 91 (BiBB 2007); pp. 16-35

  • The Trier Guide-Book of Further Education Consultancy (ed. 2008)
   … … je sborník metod a nástrojů pro praktické zkušenosti v malých a středních podnicích. Tento průvodce se zabývá drobnými podnikateli, zaměstnavateli, nezávislými dodavateli, externími spolupracovníky, personalisty, poskytovateli vzdělávacích služeb, poradci v oblasti managementu, obchodními výbory nebo odborovými organizacemi. Jeden z důležitých výsledků: Regionální dodavatelské sítě v malých a středních podnicích jsou vhodné pro zavedení poradenství ohledně dalšího vzdělávání. Jedná se o setkávání soukromých a veřejných aktivistů, kteří si budou vyměňovat zkušenosti a sdílet nápady. Profesionálové uspěli s Trierovou kolekcí nástrojů při analýze vzdělávacích potřeb malých a středních podniků v rozvoji svých lidských zdrojů. Průvodce obsahuje různé seznamy, formuláře a pracovní materiály.
  • Lernen im Betrieb
   im Spannungsfeld ökonomischer und pädagogischer Interessen

   Autoři: Andreas Diettrich; Matthias Vonken

   In: BWP 1/2011 Lernen im Betrieb; pp. 6-9

Abstrakt: Konflikt mezi pedagogickými a ekonomickými zájmy v podnikovém vzdělávání. Průzkum a praktické výzvy.
„Podnikové vzdělávání se často uskutečňuje na pracovišti spíše než v didakticky organizovaných učebnách. Pracoviště je místo, kde se pedagogické a ekonomické zájmy střetávají. Ačkoli se podnikové vzdělávání dále vyvíjí, je to oblast, která byla podrobena relativně malému průzkumu. Studie se zabývá specifickými aspekty podnikového vzdělávání, sleduje změny, které se objevily ve formě vzdělávání a poukazuje na možnosti VET průzkumu v podniku, který je proveden interdisciplinárním způsobem.“